December 13, 2014

Boqiy Buxoro - Eternal Bukhara

Assalomu alaykum o'quvchi,

Uzoq tanafus uchun uzr, ammo umid qilaman yangi darslarni tez orada chop etamiz.
Sorry for long break, but I hope soon we will publish more lessons.

Today's short video is about ancient Bukhara. Enjoy!Boqiy Buxoro - Eternal Bukhara
Last Reviewed by UzbekClass on Dec 12 2014
Rating: 4.7

November 17, 2013

Uzbek audio lessons - Yesterday, today, tomorrow

Assalomu alaykum,

Today we learn example sentences with keywords "yesterday" - "kecha", "today" - "bugun" and "tomorrow" - "erta" in Uzbek language.

Transcript of the Audio:

ThirteenO'n uch
Yesterday, today, tomorrow Kecha, bugun, erta
Yesterday was Saturday Kecha Shanba edi
I was at the cinema yesterday Men kecha kinoteatrda edim
The film was interesting Kino qiziqarli edi
Today is Sunday Bugun Yakshanba
I am not working today Men bugun ishlamayapman
I am staying at home Men uyda turibman
Tomorrow is Monday Erta Dushanba
Tomorrow I will work again Men erta yana ishlayman
I work at an office Men muassasada ishlayman